Deze website gebruikt cookies

We gebruiken enkel cookies die nodig zijn om de werking van de website te garanderen.

Voorwoord

Karabijnschutters –   verbond Lummen

Lummen heeft een rijk verleden betreffende karabijnschieten. De oprichting van verschillende Lummense schuttersgilden dateert reeds van enkele eeuwen geleden. Zo vinden we in de geschiedenis onder andere volgende oprichtingsdata terug :

 • St. Anna Gilde Mellaer in 1633
 • St. Rochus Gilde Genenbos in 1660
 • St. Jacobus Gilde Rekhoven in 1708
 • Onze Lieve Vrouw Gilde Oostereinde in 1708 (ondertussen gestopt)
 • St. Sebastiaan Gilde Schalbroek in 1656.

Voordat het verbond Lummen werd opgericht waren er reeds enkele gilden gegroepeerd die schietwedstrijden inrichtten. Zo was er onder andere “Het Kanaalverbond”. Dit bestond uit de gilden Genenbos, Eversel en Ubbersel.

Deze groepering vormde aanvankelijk een drempel om het Verbond Lummen op te richten.

Voortrekkers van het kanaalverbond, waaronder de betreurde Lambert Baerts, zagen hun pionierswerk, het tot stand komen van het kanaalverbond, niet graag teniet gaan. Uiteindelijk werden in 1971 in het toenmalig café “Ber van Mon” in Lummen dorp de voorbereidende en oprichtingsvergaderingen gehouden.

Een schietkalender van 1970 vermeldt dat er toen slechts 10 officiële schietingen werden ingericht. Vermeldenswaardig is het feit dat er in 1951, door toedoen van de toenmalige burgemeester Ridder de Fabribeckers, de eerste keizerschieting in Lummen werd ingericht. De eerste keizerinnen schieting dateert van 1981.

Oorspronkelijk zou men in Lummen in 3 verbonden hebben geschoten, Lummen Noord, Lummen Zuid en Lummen West.

Artikel 1 van het reglement “Karabijngildenverbond Lummen”, opgesteld op 1 januari 1978, vermeldt dat er op dat ogenblik 2 Lummense verbonden zijn, nl. groep Noord en Zuid. Net geen 30 jaar later werd, onder impuls van de toenmalige secretaris Vanheel Freddy, vanaf 1 januari 2007 de fusie tussen deze 2 verbonden een feit.

Er wordt met het verbond Beringen-  Mijnstreek samengewerkt i.v.m. de vriendenwedstrijden. Er zijn ook een gezamelijke keizerschieting en een intergewestelijke schieting, waarbij de verschillende kampioenenploegen van de A, B en C reeks elkaar bekampen tot er een algemene winnaar is.

Het verbond Lummen bestaat uit volgende gilden:

 • H. Sacrament Geneiken
 • Eendracht L.S. Gestel
 • St. Lambertus Laren
 • St. Trudo Linkhout
 • St. Willebrordus Meldert
 • St. Jacobus Rekhoven
 • St. Rochus Genenbos
 • St. Hubertus Goeslaar
 • Kapel aan de Beukenboom
 • St. Anna Mellaer
 • St. Sebastiaan Schalbroek
 • St. Jan Thiewinkel
 • St. Jacobus Eversel
 • St. Antonius Congo Bockrijck
 • St. Hubertus Hemmen
 • St. Jozef Winterslag